ISPOZ2 ver: 1.69.2
Česká verze English version

Registr subjektů

Zadejte filtrovací parametry pro vyhledávání v registru subjektů

Pro vyhledávání v registru subjektů je nutné zadat alespoň 1 vyhledávací parametr, aby došlo k bližší specifikaci hledané registrace. V případě vyhledávání podle Příjmení/Názvu nebo Bydliště/Sídla je nutno zadat oba parametry, tedy jak Příjmení/Název tak i Bydliště/Sídlo. Pro pole "Příjmení (FO)/Název firmy(PO)" a "Bydliště (FO)/Sídlo firmy (PO)" platí pravidlo, že musí být zadány alespoň 2 počáteční znaky.

Registrační číslo
Identifikační číslo
Příjmení (FO)/Název firmy (PO)
Bydliště (FO)/Sídlo firmy (PO)
Od 1. 2. 2012 je možné nahlížet do Registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí pouze prostřednictvím jednotného systému pro všechny regulované a registrované subjekty finančního trhu na webové stránce ČNB na adrese

Nový způsob prezentace umožní propojení seznamů pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí s informacemi o ostatních účastnících finančního trhu a využití obecných funkcionalit systému, zejména možnost sledování počtu a vzniku a zániku subjektů. Do systému byly přeneseny všechny informace o subjektech aktivních k 1. 1. 2009 a dále, tj. ve shodné historii jako pro ostatní subjekty finančního trhu. Informace o nových a zaniklých subjektech v předcházejících letech jsou k dispozici ve formě původního způsobu prezentace